ЖАЙДАРЫ ЖАША!

Ыңгайлуулукпу же ысырапкорчулукпу? Беш бармак тартуунун жаңы ыкмасы

  Ар бир күнү той менен өткөн ала тоолук элибиздин жакшылыкты белгилөө каадасы күндөн – күнгө өзгөрүп, бир чети оңойлоштурулса, бир жагынан оорлошуп да бара жатат. А бирок “заманың бөрү болсо, бөрү бол” деген кептин чындыгы бар бейм, элден көргөндү эп кылып ар ким өз мааракесинде колдонуп жатышат. Дал ошондой…

Эки жаштын ордунда алардын ата-энелери…

Уул үйлөнтүп кыз алган, Укмуш каада – салтын ай. Учугун толуп узарган, Уулуу кыргыз калкым ай Толкуп жүрөк кубанткан, Тойуң сонун кыргыз ай демекчи калкыбызда бактылуу жашоонун башаты эл чогултуп, той берип ак бата алуудан башталат. А бул өнүгүп жаткан заманга жараша той өткөрүү өзгөчөлүктү талап кылат. Дал ошол жакшылыгыңызга…