Биздин сахна

Ар ишемби саат 17:00-18:00

Ашыкча кеп, узун маек курбайбыз, 

Жакшы ырды ээрчип биз да ырдайбыз. 

Жадыбыздан калпып ырдын каймагын,

Бир саат бою жандуу үндү тыңдайбыз!

Ишемби күндөрү, саат 17:00

Сүйүнчү радиосунда 

Эл сүйгөн ырчылар — БИЗДИН САХНАДА!

Алып баруучу — Кубаныч Султанов

 

Убактысы (1)

Ишемби
-