Эки жаштын ордунда алардын ата-энелери…

Уул үйлөнтүп кыз алган, Укмуш каада — салтын ай. Учугун толуп узарган, Уулуу кыргыз калкым ай Толкуп жүрөк кубанткан, Тойуң сонун кыргыз ай демекчи калкыбызда бактылуу жашоонун башаты эл чогултуп, той берип ак бата алуудан башталат. А бул өнүгүп жаткан заманга жараша той өткөрүү өзгөчөлүктү талап кылат. Дал ошол жакшылыгыңызга…

Бата берүүдө эмнелерди эске алуу керек?

  Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, кыргыз эли байыртадан батага өзгөчө маани берип, анын күчүнө, касиетине ишенип келишкен. «Бата алган адамдын тилеги орундалып, жерде калбайт» деп улуу муун ар дайым аксакал карыялардын батасын алып, түбүн ичкенге ашыккан. Учурда элибизде өтүп жаткан той — мааракелерде бата берүүнүн…