ЖАЙДАРЫ ЖАША!

Тараза жылдызындагылар кыялыңызды орундатууга ар бир күн ылайыктуу, болгону өзүңүз даяр болуңуз…

Кой жылдызы – Эрктүүлүгүңүз, аракетиңиздин артынан ийгиликтерди багындырасыз

Букачар – Бүгүн уккан жаңы малыматтар сизге туура багыт көрсөтөт

Эгиздер – Эскперименттерден чоочулабаңыз. Жашооңузга өзгөрүүлөрдү алып келет

Бөйөн – Маселени чечүүдө бир ой менен чектелип калбай, издениңиз

Арстан – Энергияңыз ашып ташып турат, туура колдоно билиңиз

Бийкеч – “Ишен, бирок текшер”-деген кепти карманыңыз бүгүн

Тараза – Кыялыңызды орундатууга ар бир күн ылайыктуу, болгону өзүңүз даяр болуңуз

Чаян – Каалагандай жыйынтыкка келүү үчүн аракет керек

Жаачы – Жагымдуу, пайдалуу жолугушуулар менен коштолот күнүңүз

Текечер – Ары жакты, бери жакты байкай жүрүңуз. Бакыт сиздин жаныңызда эле

Суупери – Пландарга көз чаптырып, алдыңкы кадамдарды ойлонуңуз

Балыктар – Таарынычтарды топтой бербестен, ачык сүйлөшкөндү үйрөнүңүз