Майрамыңыздар менен!

Ата-Мекендин коргоочулары!

Үй-бүлөнүн кам көрүүчүлөрү!

Мээримдүү аталар!

Сыймыктуу уулдар!

Биздин күчтүү чеп, тирегибиз болгон мырзалар, майрамыңыздар менен🥳🥳🥳