Дүйшөмбү жаңылыкка бай күн!

Дүйшөмбү жаңылыкка бай күн!
Биздин командада  – жаңы үн! Өзгөчө  добушу, жайдары маанайы, жакшы сөздөрү менен Эламан Алыбеков эфирге кадам таштайт.