ЖАЙДАРЫ ЖАША!

14 – январга карата жылдыздар кандай кеңеш берет?

Кой жылдызы – Бүгүнкү күндү үйдө жакындар менен тынч эле өткөргөнүңүз жакшы.

Букачар – Бир максатты көздөңүз да, күчүңүздүн баарын ошого жумшаңыз.

Эгиздер – Сак болуңуз! Айтылган маалыматты текшере билиңиз.

Бөйөн – Бүгүн ички туюмуңузду гана угуңуз.

Арстан – Сизге пайда алып келбеген иштерди ары таштаңыз.

Бийкеч – Өз күчүңүзгө гана ишениңиз. Сиз баарына жөндөмдүүсүз.

Тараза – Эстеп калыңыз! Сезимдерди ачык айтып билдириш керек.

Чаян – Оюңузду башкаларга таңуулабаңыз.

Жаачы – Бул күнгө маанилүү жолугушууларды белгилебей эле коюңуз.

Текечер – Сиз ойлогондой болбой калышы мүмкүн. Капаланбаңыз. Баары өз убактысы менен.

Суупери – Оюңузду так билдирсеңиз, сизди сөзсүз уга турчу адам табылат.

Балыктар – Санаалардан арылыңыз. Сизге кубаныч алып келген иштер менен алектениңиз.