Нурайым Сыдыкова

DJ

Көлдүн кызы Нурайым,
Токтоо жүрөт ар дайым.
Үнүндө бар сулуулук,
Көрүңүз сиз да бир угуп.