Дүйшөмбү -
Ийгилик тарыхы
Дүйшөмбү -
Салттар сандыгы
Дүйшөмбү -
Ким кайда?

Радио Шоулар

Өткөрүп албаңыз!
Дүйшөмбү -
Жайдары саат
Дүйшөмбү -
Асса Оппа
Дүйшөмбү -
Боорсок шоу

Сиздин мыкты майрамыңыз!

Радио Дискотека!

Биз менен бийлеңиз!

Эмне жаңылык?

Кызыктын баары бул жакта!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Instagram