Эмне жаңылык?

Кызыктын баары бул жакта!

Биздин команда!

Диджейлер

Рубрикалар

Күн сайын
Дүйшөмбү -
Ийгилик тарыхы
Дүйшөмбү -
Ким кайда?
Дүйшөмбү -
Салттар сандыгы

Радио Шоулар

Өткөрүп албаңыз!
Дүйшөмбү -
Жайдары саат
Дүйшөмбү -
Асса Оппа
Дүйшөмбү -
Боорсок шоу

Радио Дискотека!

Биз менен бийлеңиз!