Калк каадасы

Калың элдин салттары, жазылбаган мыйзамдары, той жакшылыктагы ырым-жырымдар кайдан чыккан? Алар эмнени билдирет?

«Калк каадасы»

Шейшемби, жума күндөрү

Саат 13:30, 16:30 жана 20:30

Алып баруучу: Эламан Алыбеков

Билгим келет элимдин каада-салттарын, учугу бекем үрп-адат нарктарын!

Убактысы (6)

Шейшемби
-

Жума
-

Шейшемби
-

Жума
-

Шейшемби
-

Жума
-