Жылдыздар төлгөсү

Жылдыздар төлгөсү

Убактысы (15)

Дүйшөмбү
-

Шейшемби
-

Шаршемби
-

Бейшемби
-

Жума
-

Дүйшөмбү
-

Шейшемби
-

Шаршемби
-

Бейшемби
-

Жума
-

Дүйшөмбү
-

Шейшемби
-

Шаршемби
-

Бейшемби
-

Жума
-