Татына Капарова

Башкы редактор

Эфирди электен өткөрүп,
Элге берет алып - кошуп, көрктөнтүп.
Көп жумушту бүтүрөт көшөгөнүн артында,
Биздин башкы редактор - Капарова Татына.

Билдирүү калтыруу

*

code