Салтанат Жумакадырова

DJ

Сөздүн гүлүн терип сүйлөгөн,
Угарманды позитивге үндөгөн.
Арабызга кошулду тентек шайыр кыз
Кайгы-капа эмне экенин билбеген!