Айымжан Рыспаева

DJ

1. Мен - үй-бүлөнүн кенжеси, айткан сөздүн бербеси Айымжан Рыспаева.
2. Микрофондо биринчи отурган көз ирмем - толкунданганымдан кулагым укпай калган
3. Сүйүктүү угарманга тилегим - жүрөк кубанычтан катуу согуп, көздөр бактылуулуктан жайнап турушун каалайм.
4. «Сүйүнчү» радиосу 5 жылдан кийин - миллиондогон жайдары угармандардын сүйүп уккан радиосу болот!
5. Радио мен үчүн - мени издентип, ар тараптан өстүргөн мотивациям.

Билдирүү калтыруу