Бата берүүдө эмнелерди эске алуу керек?

  Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, кыргыз эли байыртадан батага өзгөчө маани берип, анын күчүнө, касиетине ишенип келишкен. «Бата алган адамдын тилеги орундалып, жерде калбайт» деп улуу муун ар дайым аксакал карыялардын батасын алып, түбүн ичкенге ашыккан. Учурда элибизде өтүп жаткан той — мааракелерде бата берүүнүн…